In English

On board conversion of bioethanol to diethyl ether

Tapas Rajkhowa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-02. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145744

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek