In English

Cryogenic biogas upgrading using plate heat exchangers

Simon Jonsson ; Johan Westman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 64 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: biogas, cryogenicPublikationen registrerades 2011-08-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145544

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek