In English

Living Bridge. Consumption in the metabolic landscape

Maria Nykvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-31. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145481

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek