In English

CFD-modelling of Chalmers 100 kW Oxy-fuel Unit - Investigation of Swirling air and oxy-fuel flames

Daniel Bäckström ; Henrik Jilvero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. 48 s. Examensarbete. T - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för energiteknik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 9897232, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Oxy-fuel, CFD, Turbulence, CombustionPublikationen registrerades 2011-08-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145426

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek