In English

The Synthesis of Low Bandgap Conjugated Polymers and Oligomers for Organic Solar Cell

Zhen Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145335

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek