In English

Customer impact on brand identity - How should brand managers actively work to keep control of the brand identity on social media?

Therése Larsson ; Ida Muncker
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2011:078, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145334

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek