In English

Effects of rewards and reward systems on changes in safety

Ahmet Anil Sezer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-96, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Organizational change, safety, rewards, reward systems, incentives, construction industry.Publikationen registrerades 2011-08-29. Den ändrades senast 2015-09-22

CPL ID: 145321

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek