In English

Waste in Lean Construction – A case study of a PEAB construction site and the development of a Lean Construction Tool

Jens Arleroth ; Henrik Kristensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:066, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145320

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek