In English

Byggbranschen i förändring - En studie om Peabs potentialer för hållbart samhällsbyggande

The Construction Industry in Change - A Study of the Potentials for Peab's Investment in a Sustainable Built Environment

Niosha Saadatirad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145201

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek