In English

Liability Risk Assessment at Skarvik Port

Katsiaryna Ivanova ; Elena Istochka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145184

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek