In English

Modeling and simulation of cultivator load signals with a fatigue damage perspective

Xin Zhao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 58 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145155

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek