In English

Cutting Across - Making Space for Creative Commons. How creative clusters can reactive urban voids and influence city planning

Natalie Adelhoefer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145048

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek