In English

Scandinavian office interior design in China. Implement and develop Scandinavian office interior design in Chinese context

Fanjing Qian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145046

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek