In English

Promenadstad - Om centrumplanering i Trollhättan utifrån de gåendes perspektiv

The Walkable City - Planning for pedestrians in Trollhättan

Helena Bråtegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek