In English

Ful arkitektur

Bad architecture

Lena Kadmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144818

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek