In English

AGV Transportation System for Internal Material Supply - In collaboration with future production equipment using Discrete Event Simulation as decision support

Johan Blidstedt ; Erik Hartwig
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144661

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek