In English

Environmental Product Footprint Assessment using Discrete Event Simulation: Proposed Method based on a Case Study at NMW

Erik Lindskog ; Linus Lund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-22. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 144657

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek