In English

Distributed hydraulic system in radar systems - A study of the possibilities for distributed hydraulics in Giraffe AMB

Jonathan Holm ; Thomas Hultgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144653

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek