In English

Communicating the End-Users' Input to the Video Conferencing Industry

Martin Andersson ; Erik Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144641

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek