In English

Managing foreign workers in the Swedish construction industry

Christoffer Blom ; Ana Wallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-86, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Construction, Foreign workers, Labor migration, Swedish construction industryPublikationen registrerades 2011-08-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144614

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek