In English

Arbetstidsanvändning för grävmaskiner En produktivitetsstudie av grävmaskiner inom väg och anläggningsarbete

ANDREAS JOHANSSON ; MATHIAS OLSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-49, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Grävmaskin, produktivitet, effektivitet, arbetstidsanvändning, värdeökande arbete.Publikationen registrerades 2011-08-19. Den ändrades senast 2012-02-01

CPL ID: 144605

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek