In English

Surface modification and characterization of nano crystalline cellulose

Mengsheng Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144573

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek