In English

Oil spill remediation by mixtures of amino acid-based surfactants and dodecyl glucoside: Effect of pH and salinity

Cecilia Andersson ; Linnea Seiler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Oil, spill, remediation, acid-based surfactants, salinity, marine environment, dispersants,Publikationen registrerades 2011-08-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144560

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek