In English

Flexibla kontor - Junex-kvarteret i samspel med Vättern

Flexible and sustainable office spaces - the Junex block in interaction with lake Vätterna

Anna Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144531

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek