In English

En på miljonen - om nya bostäder i Backa Röd

One in a million - new housing in Backa Röd

Erik Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144529

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek