In English

Hygiene Dispenser Design for Public Washrooms

Mikael Andersson ; Yassaman Mortazavi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144511

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek