In English

Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen. En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken.

MARKUS SANDSTRÖM ; SEBASTIAN SVENSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-78, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Frekvensstudie, värdeflödesanalys, effektivisering, logistikplaneringPublikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144434

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek