In English

Resecentrum i idéskedet Underlag till handbok för tidig planering av resecentrum och bussterminaler

JONATAN NÄTTERLUND ; SUSANN THOMASSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-74, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Resecentrum, bussterminal, kompaktterminal, handbokPublikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144431

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek