In English

Lågenergi- och standardhus ur brukarens perspektiv

TOBIAS BERGSTRÖM ; MÄRTA EHN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-29, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: lågenergihus, boendemiljö, JM, BBR, Passivhus, energieffektivitet, energiförbrukningPublikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144426

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek