In English

En attraktiv investering? – hur stadsdelars attraktivitet påverkar byggföretagens investeringsvilja

Jonas Julin ; SOFIE WIDARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-66, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: attraktivitet, stadsdel, faktorer, byggföretag, investeringarPublikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2012-02-01

CPL ID: 144423

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek