In English

En attraktiv investering? – hur stadsdelars attraktivitet påverkar byggföretagens investeringsvilja

Jonas Julin ; SOFIE WIDARSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-66, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: attraktivitet, stadsdel, faktorer, byggföretag, investeringar