In English

Garantikostnader vid byggproduktion - dess orsaker och förebyggande

BJÖRN ENGELBREKTSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-42, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Garanti, kvalitet, besiktningsanmärkning, garantibesiktning, garantikostnad