In English

Development of a dolly trailer. Designing a dolly for large-volume goods

Anders Henriksson ; Carl Davidsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144419

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek