In English

Assisted Living Housing for an Ageing Population

ELIN CHYTRAEUS ; SOFIA HELTE
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-32, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Assisted living, Project development, Senior housingPublikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144416

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek