In English

Företagskultur och produktivitet – Normer och värderingars påverkan på produktiviteten

JONAS KROK
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-39, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Företagskultur, normer, värderingar, produktivitet byggnadsarbetare, byggnadsintrustrinPublikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2012-02-01

CPL ID: 144406

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek