In English

Hållbart samhällsbyggande utifrån Peabs verksamhet En kartläggning av organisatoriska förutsättningar och goda projektexempel

MATILDA LANDÉN ; ANNA GLENNDAHL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-9, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Hållbar samhällsbyggnad, byggorganisationer, demonstrationsprojektPublikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2012-02-01

CPL ID: 144383

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek