In English

Kostnadskalkylering i hamnprojekteringens olika skeden - Avvikelser mellan konsultens kostnadsberäkning och entreprenörens anbud

EMANUEL PERSSON ; VIKTOR THUN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-60, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Port, contractors bid, calculation, planning process, quayPublikationen registrerades 2011-08-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144381

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek