In English

Strategic Urban Growth in Melbourne. Linking Global and Local Sustainability Criteria for an Urban planning proposal

Helena Norlén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144370

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek