In English

Planning for food - (Sub) Urban Agriculture in Hammarkullen

Charalampos Iliadis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144369

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek