In English

Prototype for a participatory architecture transforming social enenrgy into architecture

Vivian Gabrail
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144344

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek