In English

Benchmarking production method for self-contained timber houses

Johan Lindow ; FREDRIK NYMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-99, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Production methods, Knowledge paradox, Self-contained housesPublikationen registrerades 2011-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144285

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek