In English

Knowledge Management in Construction: An approach for best practice diffusion in Skanska Sweden AB

Mikael Ericsson ; Sebastian Reismer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-57, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: knowledge management, best practice diffusion, construction, productivity, sharing knowledge, success factorsPublikationen registrerades 2011-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144281

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek