In English

Organizing Robust Logistics Systems in Major Construction Projects

Jimmy Dahlström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-89, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: coordination, construction industry, critical incidents, logistics, stakeholder/impact analysisPublikationen registrerades 2011-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek