In English

Feasibility Study - Youth rental Community in Beijing

XIAOGUO JIANG ; LINA FU
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-58, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Rental market, community, feasibility study, PEST analysis, SWOT analysisPublikationen registrerades 2011-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144262

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek