In English

Cross-Cultural Competence - A survey study of two Master’s programmes at Chalmers University of Technology

CAMILLA WALLGREN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: culture, cross-cultural competence, cross-cultural training, cultural dimensionsPublikationen registrerades 2011-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek