In English

Risk Management Practices in a Construction Project – a case study

MIKAELA ROPEL ; EWELINA GAJEWSKA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Risk; Risk management; Risk management process; Risk management methods; Project life cyclePublikationen registrerades 2011-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144253

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek