In English

Evolution towards optimality in Urdar - an artificial ecosystem

Viktor Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 33 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144243

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek