In English

Numerical Simulations of the Underhood Flow of a Heavy Truck Using PANS

Fredrik Ekeroth ; Andreas Martinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; (2011:22), 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: AVL Fire, Computatinal Fluid Dynamics (CFD), Heat exchanger, Multiple Reference Frame (MRF), Partially-Averaged Navier-Stokes (PANS), Porous media, Underhood flowPublikationen registrerades 2011-08-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek