In English

Strategies for Managing and Organizing Construction Projects in China and Sweden.

CHARLOTTA BERGGREN ; XIAOZHI MA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011-63, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: organization, relationships, communication, Chinese and Swedish construction projects, strategiesPublikationen registrerades 2011-08-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144122

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek