In English

Topologi och geometri för allmän relativitetsteori

En introduktion till matematiska metoder för modern fysik

Jens Nordmark ; Georg Treuter ; Peter Lindgren Lauritzson ; Linnea Wikman ; Jacek Sordyl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport är en litteraturstudie i geometri, topologi och fysik, skri- ven med avsikten att förbereda för studier i allmän relativitetsteori. Den har karaktären av en lärobok och dess målgrupp är personer med kunskaper likvärdiga med en kandidatexamen i teknisk fysik, teknisk matematik eller liknande. Rapportens fokus ligger på matematiska metoder för allmän relativitetsteori och förkunskaper nödvändiga för att förstå detta. Texten avslutas med några inledande exempel på allmän relativitet som demonstrerar några av begreppen som avhandlas i rapporten. Rapporten behandlar sitt ämne på en inledande nivå och dess främsta syfte är att ge en överblick och en motivation för fortsatta studier.Publikationen registrerades 2011-08-11. Den ändrades senast 2015-01-08

CPL ID: 144107

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek