In English

Mängdavtagning i BIM-miljö Utbildningsmaterial för Tocoman iLink 4

MATTIAS AALTO HAGMAN ; SHAHAB KHALAJ
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: BIM, Mängdavtagning, iLink 4, Plan B AB, Bygganalys ABPublikationen registrerades 2011-08-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 144082

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek